Munuaisten vajaatoiminnan palliatiivinen hoito

Potilaan hoitotietojen etäseuranta automaattisessa vatsakalvodialyysissä (APD)
Potilaan hoitotietojen etäseuranta automaattisessa vatsakalvodialyysissä (APD)

Mitä munuaisten vajaatoiminnan palliatiivinen hoito tarkoittaa?

Palliatiiviseen hoitoon kuuluu munuaisten vajaatoiminnan fyysisten oireiden sekä siihen liittyvien sairauksien ja oireiden aktiivinen hoito. Siihen sisältyy myös psykologinen ja sosiaalinen tuki ilman, että potilaalle tehdään dialyysihoitoja tai munuaisensiirtoa, vaikka teknisesti dialyysihoidot olisivat mahdollisia.

Kuka päättää palliatiivisesta hoidosta?

Varsinkin kun potilaalla on lisäksi yksi tai useampi muu vaikea sairaus, kuten diabetes, sydämen vajaatoiminta tai syöpä, munuaisten vajaatoiminta on vain yksi sairauksista eikä dialyysihoidon aloittaminen välttämättä paranna tai lievitä oireita tai paranna ennustetta.

BaxterDTP_Care.png

Miten palliatiiviseen hoitoon päädytään?

Ihannetilanteessa hoidon valinnan tulisi olla potilaan, läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen päätös. Munuaislääkäri voi arvioida potilaan hoitotuloksen tiettyjen työkalujen avulla, ja hänen tulisi kertoa potilaalle selkeästi sairauden etenemisestä aikaa myöten sekä keskustella dialyysihoitojen että palliatiivisen hoidon eduista ja haitoista. Jokaisen potilaan omat toiveet ja mieltymykset tulisi ottaa huomioon, ja kaikille potilaille tulisi ennen dialyysihoitojen aloittamista antaa tarvittavat tiedot eri hoitovaihtoehdoista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista.

Konservatiivinen munuaisten hoito

Mitkä asiat otetaan huomioon ja miten oireita hoidetaan palliatiivisessa hoidossa?

Munuaishoidosta vastaavat ammattilaiset neuvovat, miten munuaissairauden etenemistä voidaan hidastaa ja miten virtsaneritystä pidetään yllä elämänlaadusta tinkimättä. Tärkeitä asioita ovat kivun hallinta, verenpaineen hallinta, oikea ruokavalio ja nestetasapainon hallinta nestevajauksen sekä nestekuorman välttämiseksi, veren glukoosipitoisuuden seuranta (diabeetikoille), lääkemääräysten noudattaminen, anemian hoito ja muiden oireiden hallinta. Kaikki uudet lääkemääräykset, käytössä olevat kipulääkkeet, lisäravinteet ja yrttituotteet tulee tarkistaa, sillä jotkut niistä saattavat aiheuttaa lisävaurioita munuaisille.

Voiko potilas muuttaa mielensä hoitovaihtoehdon suhteen?

Kaikille potilaille tulee tarjota tietoa eri hoitovaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista muuttaa päätöstään (eli palliatiivisesta hoidosta siirtyminen dialyysihoitoihin tai toisin päin).

GettyImages-910118874.png

Kuka huolehtii palliatiivisen hoidon järjestämisestä?

Alueellisista käytännöistä riippuen palliatiivisen hoidon järjestää munuaishoitotiimi (munuaislääkärit ja -sairaanhoitajat) yhdessä perusterveydenhuollon työntekijöiden (yleislääkärit ja sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät) sekä ravitsemusterapeuttien, psykologien ja fysioterapeuttien kanssa, jos saatavilla.