Dialyysipotilaan läheinen

Kaikki dialyysihoidot ovat yksilöllisiä ja ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Dialyysihoidot eivät vaikuta ainoastaan dialyysipotilaan vaan myös heidän läheistensä arkeen.

Kroonista munuaissairautta (CKD) sairastavan potilaan läheisenä oleminen voi olla sekä haastavaa että palkitsevaa. Saatat olla huolissasi läheisesi sairastamisesta tai siitä, pystytkö tarjoamaan hänelle oikeanlaista apua ja tukea. Tämä on aivan normaalia. Muista kuitenkin, että itsestäsi huolehtiminen on aivan yhtä tärkeää. Hoidon vaikutuksen, eri hoitomuotojen vaatimusten ja odotettavissa olevien uusien rutiinien ymmärtäminen auttaa valmistautumaan haasteisiin ja edesauttaa osapuolia viettämään täysipainoista elämää.

Sopeutuminen tunne-elämän ja elämäntyylin muutoksiin

Sopeutuminen muutoksiin

Läheisesi dialyysihoidot voivat muuttaa myös sinun elämääsi. Aluksi muutokset voivat tuntua suurilta, mutta aikaa myöten hoitoon liittyvät asiat muuttuvat rutiineiksi. Voit löytää useita keinoja sopeutuaksesi uuteen tilanteeseen, kokemiisi tunteisiin ja siihen, kuinka dialyysi vaikuttaa elämääsi. 

Automaattisella vatsakalvodialyysillä (APD) kotona hoidettava potilas

Oman roolin ymmärtäminen vatsakalvodialyysipotilaan (PD) tukemisessa

Jos läheisesi harkitsee vatsakalvodialyysiä, se tarkoittaa, että hän tekisi hoitoja kotona ja mahdollisesti yöllä. Kotona tehtävillä vatsakalvodialyysihoidoilla on monia etuja ja voit hyödyntää niitä muutamin eri tavoin.

Kotihemodialyysi – Muutostyöt kotihemodialyysiä varten

Läheisen tukeminen kotihemodialyysihoidoissa (koti-HD)

Jos dialyysihoidossa oleva läheinen tekee kotihemodialyysiä, voit olla aktiivinen hänen tukemisessaan. Oli kyse sitten auttamisesta hoidoissa tai aikataulun noudattamisesta, huomioi missä merkittävissä valinnoissa sinua ehkä tarvitaan.

Kotihemodialyysillä (HD) hoidettava potilas – kotidialyysivaihtoehdot

Sairaalahemodialyysipotilaan tukeminen

Sairaalahemodialyysi on monen potilaan valitsema hoitovaihtoehto. Sinun on hyvä tietää muutamia asioita, jotta voit tukea dialyysihoidoissa käyvää henkilöä. Sairaalahemodialyysi tehdään useita kertoja viikossa, kerrallaan se kestää yleensä 3–5 tuntia. Tähän sitoutuminen edellyttää valmistautumista teiltä molemmilta.