Hoitomuotovaihtoehdot

Kun löydetään sinulle sopivin hoitomuoto, joka soveltuu parhaiten myös fyysisiin, henkisiin ja elämäntyyliin liittyviin asioihin, voi se edesauttaa elämänlaadun säilyttämisessä ja rauhoittaa mieltäsi.

Suurin osa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista on dialyysihoidossa kotona tai sairaalassa. Dialyysi on tapahtuma, jossa verestä poistetaan kuona-aineita ja ylimääräistä nestettä, joita munuaiset eivät pysty enää suodattamaan. Dialyysissä veri suodatetaan kalvon läpi, joka jäljittelee terveen munuaisen toimintaa. Kalvo voi olla joko synteettinen, kuten dialysaattori, tai se voi olla luonnollinen kalvo, kuten vatsakalvo. Dialyysin aikana veren kuona-aineet siirtyvät tämän kalvon läpi dialysaatiksi tai ulkonesteeksi kutsuttuun nesteeseen puhdistaen veresi.

Vatsakalvodialyysillä (PD) hoidettava potilas – kotidialyysivaihtoehdot

Vatsakalvodialyysi (PD) kotona

Vatsakalvodialyysissä (PD) dialyysineste valutetaan vatsaonteloon. Vatsaontelossa verta puhdistavana suodattimena toimii vatsakalvo. Tämä hoitomuoto mahdollistaa dialyysihoidon tekemisen kotona, työpaikalla tai matkalla, joko yksin tai avustettuna. Voit tehdä vatsakalvodialyysin päivällä tai nukkuessasi, joten voit sovittaa dialyysihoidot päivittäiseen aikatauluusi. Vatsakalvodialyysi tehdään yleensä joka päivä. 

Hoitoyksikössä hemodialyysillä hoidettava potilas

Kotihemodialyysi (koti-HD)

Hemodialyysissä (HD) verta suodatetaan dialyysiin tarkoitetun laitteen sekä synteettisen, dialysaattoriksi kutsutun kalvon avulla. Vatsakalvodialyysin tapaan hemodialyysihoito voidaan tehdä kotona joko päivällä tai nukkuessasi, joskus avustajan tukemana. Koska hoito voidaan tehdä omatoimisesti ilman hoitohenkilökunnan apua, voit aikatauluttaa hoitosi työ-, koulu- ja muiden jokapäiväisten toimiesi mukaan. Kotihemodialyysi (koti-HD) tehdään yleensä 3–6 kertaa viikossa. 

Hoitoyksikössä hemodialyysillä (HD) hoidettava potilas – dialyysivaihtoehdot

Sairaalahemodialyysi (keskus-HD)

Hemodialyysihoito (HD) voidaan tehdä myös dialyysiyksikössä hoitohenkilökunnan avustamana tai omatoimisesti. Sairaalahemodialyysissä hoitoja tehdään yleensä kolme kertaa viikossa, ja jokainen hoito kestää 3–5 tuntia. Hoitoasi valvotaan tarkasti, ja hoitosi aikana sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hoitohenkilökunnalle. Lisäksi samassa tilassa on myös muita dialyysipotilaita, jotka saavat samanlaista hoitoa.

Explore_your_treatments_contentslider.png

Eri dialyysihoitomuodot

On tärkeää huomioida, etteivät kaikki hoitomuodot välttämättä sovi fyysisiin, kliinisiin, henkisiin ja elämäntyyliin liittyviin tarpeisiisi. Jokaisessa hoitomuodossa on etuja ja huomioon otettavia asioita. Ole valmis puhumaan näistä asioista lääkärin kanssa, jotta tunnet, että valittu hoitomuoto on juuri sinulle sopiva.

Dialyysihoitomuodot
Muita kroonisen munuaissairauden (CKD) hoitovaihtoehtoja

Muita kroonisen munuaissairauden hoitovaihtoehtoja

On olemassa muitakin hoitomuotoja kuin dialyysi. Hoitavan lääkärin arvion perusteella sinut voidaan laittaa munuaisensiirtolistalle. Joillekin sopiva vaihtoehto voi olla palliatiivinen hoito ilman dialyysiä.

Täysipainoinen elämä dialyysipotilaana

Täysipainoista elämää dialyysipotilaana

Omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä huolehtiminen on erittäin tärkeää koko ajan, valitusta hoitomuodosta riippumatta. Voit miettiä ja löytää omat keinosi, joiden avulla voit noudattaa terveitä elämääsi sopivia elämäntapoja.